Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) PolitikamızKALİTE, SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE POLİTİKASI

CCN Teknik; paydaşları ile işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası standartlarda bir mühendislik yaklaşımıyla, kalite ve güvenlikten ödün vermeden, en uygun çözümleri üreterek sorumluluğunu üstlendiği projelerde teknik işletme, bakım onarım ve elektromekanik yapım süreçlerinde;

Etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluğunun bilincinde, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak,
Şirket hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için kendi katkılarını da koymak isteyen, genç, dinamik, özgür düşünce yapısına sahip, açık görüşlü, çağdaş iş ilişkilerini kavramış, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış bir yönetim anlayışı oluşturmak.
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak, müşteri istek ve geri bildirimlerinden yararlanarak ürün ve hizmet kalitesini arttırarak müşteri memnuniyetini sağlamak,
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları dahil olmak üzere tüm yasal mevzuat şartlarını yerine getirmek,
Faaliyetlerimizi yürütürken doğal kaynakları korumak, çevreye etkilerimizi tespit edip kontrol altına alarak hava, su ve toprak kirliliğini uygun tekniklerle minimize etmek,
Çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek insanları, işle ilgili yaralanma ve meslek hastalıklarından korumak
Çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yaratıcı ve yenilikçi bir çalışma ortamı sağlamak.
Kurumsal risk yönetimi, çevresel risk yönetimi, tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin azaltılması anlayışı ile fırsat yaklaşımını tüm çalışanların katılımı ile yönetmeyi sağlamak,
Tüm paydaşlarımızın Kalite, Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği hakkında katılımını ve bilinçlendirilmesini sağlamak,
Toplumsal sorumluluklarımızın hizmet anlayışımızda önceliklerimiz arasında yer almasını sağlamaktır.

CCN Teknik; bu politikanın tüm paydaşlara iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını, sürekli iyileştirme için gözden geçirilmesini taahhüt etmektedir.

Yönetimİnsan Kaynakları Politikamız


CCN Group İnsan Kaynakları Politikası’nın temel amacı “İnsan” ve “Sürekli İyileştirme” odaklı bir İnsan Kaynakları sistemi üzerinden ve Şirketin hedefleri ve stratejisi doğrultusunda;

İnsan Kaynakları uygulamaları açısından kendi sektöründeki en iyi örneklerden biri olmak,
Ulusal ve Uluslararası arenada birlikte çalışmak için en çok tercih edilen Group olmaktır.

Bu hedefi başarmak üzere, insana yatırımın başarısı için değişmez bir ilke olduğunun bilinci ile benimsemiş olduğumuz İnsan Kaynakları Politikaları aşağıdaki gibidir.

CCN Group Ailesi’ne;

Yüksek eğitim düzeyine sahip, iyi eğitilmiş,
Yenilikçi, dinamik,
Değişime açık,
Kendini ve işini geliştirme potansiyeline sahip,
Ekip çalışmasına yatkın,
Sorumluluk sahibi,

Kurumsal Değerleri benimseyecek ve koruyacak bireyler kazandırmak,

Proaktif insan kaynakları uygulamaları ile çalışan memnuniyetini sağlamak ve etkin, verimli ve motive bir organizasyon kurmak ve Şirkete sadakati geliştirmek,
Sürekli eğitim ve gelişim” yaklaşımı kapsamında ve Şirketin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, tüm kademelerden çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak ve sürekli olarak “insana yatırım yapmak”,
Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak, Şirketin “verimlilik”, “karlılık” gibi hedeflerine katkımızı devam ettirmek,
Çalışanlarımıza kariyerlerinin yönetiminde eşit fırsatlar sağlamak,
Kariyer planlama ile çalışanlarımızın verimliliğini en üst düzeye çıkartmak, yönetici adaylarımızı organizasyonumuz içinde eğitmek,
Güvenilir ve etkili bir etkileşim için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
Sürekli iyileştirme süreçleri ve sistemleri ile bireysel performanslar ve takım performanslarını arttırmak, üstün performansı ödüllendirmektedir.

Yönetim